Unit Kegiatan Mahasiswa

foto mhs 3

  • Sanggar COFA (Communication Film Academic of Communication)
  • Sanggar Komunika (Jurnalistik)
  • Sanggar Public Relations
  • Sanggar Pocus (Photography of Communication)
  • Sanggar Songket (Seni Budaya)
  • Sanggar Langgam Budaya (MD)
  • Forum Edukatif Mahasiswa Komunikasi
  • Kreasi Mahasiswa Jurusan PMI
  • Pusat Informasi dan Konseling Islam
  • Dakwah Communication Center (DCC) Al Fatih